Phần mềm quảng cáo marketing trên Zalo


Bạn cần marketing trên zalo, tiếp cận hàng triệu khách hàng tiềm năng...

·         Gửi tin nhắn cho bạn bè
·         Đề xuất kết bạn theo SĐT
·         Kết bạn theo gợi ý, vị trí, phòng trò truyện
·         Tương tác comment like bạn bè, vị trí, phòng trò chuyện
·         Xác nhận kết bạn, hủy kết bạn
·         Lập lịch chạy hàng ngày1.      Yêu cầu .net 4.5 : Download Microsoft .NET Framework 4.5
2.      Máy ảo MEmu 3.0.8(để sử dụng các tính năng yêu cầu máy ảo): Download MEmu 3.0.8
3.      Bản import máy ảo(để khởi tạo máy ảo nhanh hơn): Download zaloplus_MEmu_v1.ova đặt vào C:\\zaloplus_MEmu_v1.ova

CHỨC NĂNG CÓ TRONG ZALOPLUS

Gửi tin nhắn

 • Gửi tin nhắn cho bạn bè
 • Gửi tin theo sđt (nên kết bạn sau đó gửi tin)

Kết bạn

 • Xác nhận yêu cầu kết bạn
 • Gửi yêu cầu kết bạn theo gợi ý
 • Gửi yêu cầu kết bạn theo vị trí
 • Gửi yêu cầu kết bạn theo phòng trò chuyện

Đề xuất kết bạn theo SĐT

 • Tạo đề xuất kết bạn từ danh sách SĐT

Hủy bạn bè

 • Hủy bạn bè theo nhiều điều kiện

Tương tác comment like

 • Tương tác comment like bài viết, ảnh bạn bè
 • Tương tác comment like ảnh theo vị trí
 • Tương tác comment like ảnh theo phòng trò chuyện

Lập lịch hàng ngày

 • Lập lịch gửi tin nhắn bạn bè hàng ngày
 • Lập lịch gửi yêu cầu kết bạn theo gợi ý
 • Lập lịch xác nhận kết bạn
 • Lập lịch gửi yêu cầu kb theo số điện thoại
 • Gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật
 • Hủy bạn bè


0 nhận xét trong bài "Phần mềm quảng cáo marketing trên Zalo"

Đăng nhận xét