Phần mềm marketing InstagramBạn cần marketing trên Instagram, tiếp cận hàng triệu khách hàng tiềm năng...
 • Follow theo gợi ý hoặc uid
 • Unfollow theo điều kiện
 • Tương tác comment like theo uid
 • Đăng bài lên tường
 • Lập lịch chạy hàng ngày


CHỨC NĂNG CÓ TRONG INSTAGRAMPLUS

Follow

 • Follow theo gợi ý
 • Follow theo uid
 • Follow theo người follow hoặc following của uid
 • Follow theo người comment like bài viết

Unfollow

 • Unfollow theo nhiều điều kiện

Tìm UID

 • Tìm uid follow uid
 • Tìm uid following của uid
 • Tìm uid comment bài viết
 • Tìm uid like bài viết

Tương tác comment like

 • Tương tác comment like bạn bè
 • Tương tác comment like danh sách uid
 • Tương tác comment like người like comment bài viết
 • Tương tác comment like người folow hoặc following của uid

Lập lịch hàng ngày

 • Lập lịch follow theo gợi ý
 • Lập lịch follow theo uid
 • Lập lịch unfollow
 • Lập lịch đăng tin lên tường

0 nhận xét trong bài "Phần mềm marketing Instagram"

Đăng nhận xét